Custom Real
banner

Domov

Obytný súbor Univerzitné mestečko , aktuálna  ponuka 8  radových nízkoenergetických domov s vegetačnými strechami v Žiline - na Vlčincoch  v etape výstavby s termínom odovzdania december 2017
Možnosť parkovania  pre 2 osobné autá. Štyricelkových ôsmich domov v aktuálnej ponuke trojpodlažné  a 4  dvojpodlažné.