Custom Real
banner

Domov

Obytný súbor Univerzitné mestečko , aktuálna  ponuka - 9 dvojpodlažných radových nízkoenergetických domov s vegetačnými strechami v Žiline - na Vlčincoch  v tretej etape výstavby - rok 2013 -2014.
Možnosť parkovania  pre 2 osobné autá. Predpokladané dokončenie  a odovzdanie domov - november  2014. Novinka - možnosť podkrovnej izby a zväčšenie plochy domu na 130 m2.