Custom Real
banner

Domov

Obytný súbor Univerzitné mestečko , aktuálna  ponuka od júla 2014 - 9  radových nízkoenergetických domov s vegetačnými strechami v Žiline - na Vlčincoch  v piatej etape výstavby s termínom odovzdania november - december 2015
Možnosť parkovania  pre 2 osobné autá.  Tri z  celkových deviatich domov v aktuálnej ponuke trojpodlažné s obytným suterénom a 6 je dvojpodlažných.